4 steg till bättre ventilation

Investera i bättre inomhusklimat

Alla hus behöver friskluft och bra ventilation. Ditt hus är som ett hjärta som hela tiden behöver nytt syre. Detta gör att både du och ditt hus mår dåligt om ventilationen inte fungerar. 

Många hus i Sverige har dålig ventilation. På grund av att vi byter fönster och  tilläggsisolerar får vi energieffektiva hus, men med mycket dålig ventilation. 

Lösningen för självdragshus heter Airmove

1. Luft in i huset

Airmove 3.0

För att du och ditt ska må bra så behöver huset andas in frisk luft. Med vår smarta friskluftsventil Airmove 3.0 får du in lagom med luft i ditt hus. Vid kyla minskar den automatisk tillförseln av luft.

Termostatstyrd friskluftsventil. Airmove 3.0 är en självreglerade och energisnål friskluftsventil. Vid kyla minskar den automatisk tillförseln av luft. Tilluft bör finnas i alla rum förutom kök och badrum.

2. Cirkulera luften

Airmove 2.0 - Sprid värme och kyla till fler våningsplan.

Har du problem att få värmen från din braskamin eller värmepump jämnt fördelat i hela huset? Har du dålig luft och/eller alldeles för varma rum på övervåningen under sommarhalvåret? Airmove 2.0 är en genial lösning för ett bättre inomhusklimat i tvåplanshus, sommar som vinter!

Airmove 1.1 - Jämnare temperatur och bättre luft i hela huset

Airmove 1.1 är en svensk uppfinning som bidrar till en jämnare och behagligare fördelning av bostadens befintliga temperatur.

Airmove 1.1 skapar en kontinuerlig luftcirkulation mellan bostadens rum. Därigenom minimerar man uppkomsten av temperaturskillnader i huset.

Airmove 1.1 är en enkel, smart och kostnadseffektiv produkt som verkningsfullt cirkulerar och fördelar inomhustemperaturen jämnt sommar som vinter.

3. Rena luften

 

AirRevival

Att andas ren luft är en förutsättning för att må bra. Studier har visat att höga halter av luftburna partiklar påverkar människor negativt.

AirRevival innebär ett enkelt, effektivt och ett nytt sätt att ta hand om ett stort problem både hemma, på kontoret, i bilen eller på skolan och förskolan.

4. Luft ut – Frånluftfläktar

Du och ditt hus behöver andas in luft, cirkulera det, rena den och slutligen ventilera ut luften. Vi har därför satt två olika fläktar för att hjälpa dig att få ut använd luft ur ditt hus. Airmove Flow går konstant och passar perfekt i självdragshus. Airmove Sense styrs via fuktsensor.

Airmove Flow

En badrumsfläkt med kontinuerligt drift. Den är anpassad för hus som idag har självdragsventilation.

Fläkten har två olika hastigheter; låg och hög. Den styrs antingen genom att den känner av om luftfuktigheten överstiger 70% och stannar då i 15 minuter efter det att luftfuktigheten understigit 70%.

Airmove Sense

Airmove Sense är en badrumsfläkt med utbytbar front för olika designvarianter. Fläkten styrs av en fuktsensor eller till/från från strömbrytaren. Fuktsensorn kan justeras både vad gäller tid (4-30 min) och vid vilken luftfuktighet (40-90%) den ska starta.

Airmove Sense drivs av en effektiv kullagermotor med en låg strömförbrukning. Kan monteras både i tak och på vägg.