FÖR FASTIGHETSÄGARE

Det är ett stort ansvar att förvalta en fastighet. VVS är en del av underhållet och viktigt att se över eller förbättra. Det finns både vatten och energikostnader att spara. Justering och besiktning av värmeanläggningen inför vinter kan säkra och minimera energiförluster. Med tiden blir stammar och rör sämre.

Är du fastighetsägare och funderar på att se över energiförvaltningen ska du prata med oss. Med stor chans är det möjligt att du kan minska på kringarbete gällande VVS. Boka en besiktning och ta en dialog med oss om dina tankar. Vi hjälper dig med förbyggande service för att förbygga problem och går igenom värmesystemet för optimal drift och energibesparingar. Det hjälper att både spara på kostnader och miljön.